Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,80

+0,05

+0,07%

Dầu Brent giao ngay

80,08

+0,03

+0,04%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,32

0,00

-0,06%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

192,17

+0,30

+0,16%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

231,39

+0,28

+0,12%