Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,62

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

55,37

+0,01

+0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

172,29

+0,33

+0,19%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,52

+0,23

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,16

0,00

-0,16%

Nguồn: Bloomberg.com