Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,83

+0,31

+0,47%

Dầu Brent giao ngay

71,90

+0,32

+0,45%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

+0,01

+0,26%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,08

+0,96

+0,47%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,45

+0,74

+0,36%