Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,00

-0,07

-0,14%

Dầu Brent giao ngay

52,12

-0,09

-0,17%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,09

-0,18

-0,11%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

153,37

+0,02

+0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,21

+0,02

+0,50%

Nguồn: Bloomberg.com