Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,23

-0,83

-1,28%

Dầu Brent giao ngay

72,91

-0,53

-0,72%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,04

+0,02

+0,50%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,30

-1,02

-0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

207,52

-1,18

-0,57%