Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,91

-0,04

-0,09%

Dầu Brent giao ngay

47,70

+0,09

+0,19%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,00

-0,20

-0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

140,27

+0,53

+0,38%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

+0,03

+0,98%

Nguồn: Bloomberg.com