Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,66

-0,13

-0,28%

Dầu Brent giao ngay

49,55

-0,30

-0,60%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

145,00

-0,05

-0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,41

-0,51

-0,34%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,62

0,00

-0,11%

Nguồn: Bloomberg.com