Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,09

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

50,99

-0,04

-0,08%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,48

+0,79

+0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

158,47

+0,27

+0,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

-0,01

-0,38%

Nguồn: Bloomberg.com