Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,99

-0,35

-0,56%

Dầu Brent giao ngay

65,84

-0,37

-0,56%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,68

0,00

-0,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

193,67

-0,92

-0,47%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

190,49

-0,69

-0,36%