Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,97

+0,32

+0,47%

Dầu Brent giao ngay

79,71

+0,42

+0,53%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

+0,04

+1,25%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

190,02

+0,91

+0,48%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

230,72

+1,23

+0,54%