Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,19

+0,03

+0,05%

Dầu Brent giao ngay

63,33

-0,08

-0,13%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

167,18

-0,07

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

192,37

-0,15

-0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

+0,01

+0,26%

Nguồn: Bloomberg.com