Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,36

-0,05

-0,10%

Dầu Brent giao ngay

54,81

-0,08

-0,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

169,96

-1,14

-0,67%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

162,12

-0,07

-0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,15

+0,01

+0,22%

Nguồn: Bloomberg.com