Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,70

+0,23

+0,34%

Dầu Brent giao ngay

73,72

+0,24

+0,33%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,00

+0,11%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,69

+0,86

+0,42%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,90

+0,79

+0,38%