Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,68

+0,33

+0,67%

Dầu Brent giao ngay

52,82

+0,31

+0,59%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,35

+0,72

+0,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

155,49

+0,96

+0,62%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,20

+0,02

+0,53%

Nguồn: Bloomberg.com