Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,08

-0,16

-0,35%

Dầu Brent giao ngay

46,84

-0,12

-0,26%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

138,94

+0,22

+0,16%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

137,82

+0,04

+0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,02

+0,66%

Nguồn: Bloomberg.com