Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,37

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

55,73

-0,08

-0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,81

+0,15

+0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,73

+0,09

+0,05%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

-0,08

-2,96%

Nguồn: Bloomberg.com