Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,35

+0,06

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

57,27

+0,04

+0,07%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,47

0,00

0,00%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

177,60

-0,07

-0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,89

+0,02

+0,59%

Nguồn: Bloomberg.com