Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,25

+0,05

+0,09%

Dầu Brent giao ngay

66,78

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,52

-0,18

-3,89%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

157,67

-0,62

-0,39%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

208,55

-0,09

-0,04%