Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,31

+0,25

+0,40%

Dầu Brent giao ngay

66,27

+0,22

+0,33%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,66

+0,01

+0,23%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

193,16

+0,67

+0,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

191,46

+0,76

+0,40%