Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,79

+0,35

+0,69%

Dầu Brent giao ngay

53,30

+0,37

+0,70%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,92

+1,02

+0,61%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

158,86

+0,73

+0,46%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

+0,01

+0,25%

Nguồn: Bloomberg.com