Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,26

+0,06

+0,14%

Dầu Brent giao ngay

47,02

+0,11

+0,23%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

145,50

+0,44

+0,30%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

141,35

+0,24

+0,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

+0,00

+0,03%

Nguồn: Bloomberg.com