Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,31

+0,24

+0,37%

Dầu Brent giao ngay

75,34

+0,26

+0,35%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

+0,02

+0,62%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

203,93

+0,14

+0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

212,32

+0,14

+0,07%