Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,63

-0,02

-0,04%

Dầu Brent giao ngay

46,68

+0,02

+0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

137,69

+0,12

+0,09%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

138,62

+0,21

+0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,72

-0,01

-0,37%

Nguồn: Bloomberg.com