Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,08

-0,04

-0,08%

Dầu Brent giao ngay

49,65

-0,05

-0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,62

-0,07

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

155,08

-0,06

-0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,08

+0,01

+0,29%

Nguồn: Bloomberg.com