Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,65

+0,19

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

72,52

-0,06

-0,08%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

+0,01

+0,18%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

204,98

+0,63

+0,31%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

208,89

-0,12

-0,06%