Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,70

+0,30

+0,56%

Dầu Brent giao ngay

56,20

+0,02

+0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,50

-1,16

-0,76%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,65

+1,01

+0,62%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,76

-0,07

-2,51%

Nguồn: Bloomberg.com