Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

56,39

-0,03

-0,05%

Dầu Brent giao ngay

62,21

-0,01

-0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,35

-0,03

-0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

193,20

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,04

-0,01

-0,39%

Nguồn: Bloomberg.com