Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,00

+0,57

+1,07%

Dầu Brent giao ngay

63,17

+0,64

+1,02%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,58

+0,05

+1,17%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,77

+1,18

+0,79%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

199,95

+0,93

+0,47%