Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,38

+0,16

+0,33%

Dầu Brent giao ngay

51,85

+0,23

+0,45%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,67

+0,54

+0,34%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

152,22

+0,81

+0,53%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,07

+0,03

+1,09%

Nguồn: Bloomberg.com