Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,82

+0,28

+0,44%

Dầu Brent giao ngay

67,73

+0,31

+0,46%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,68

+0,00

+0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

197,47

+0,88

+0,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

195,89

+0,94

+0,48%