Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,77

+0,06

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

53,07

+0,08

+0,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,96

-0,09

-0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

157,99

+0,10

+0,06%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,17

+0,01

+0,22%

Nguồn: Bloomberg.com