Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,75

+0,47

+0,66%

Dầu Brent giao ngay

78,95

+0,44

+0,56%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,83

-0,01

-0,46%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

223,96

+0,63

+0,28%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

227,65

+1,10

+0,49%