Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,74

+0,03

+0,05%

Dầu Brent giao ngay

74,64

-0,10

-0,13%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,01

+0,24%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,50

+0,15

+0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

210,75

+0,04

+0,02%