Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,94

+0,29

+0,65%

Dầu Brent giao ngay

47,34

+0,17

+0,36%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

136,71

+0,34

+0,25%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

141,35

+0,81

+0,58%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,65

-0,01

-0,41%

Nguồn: Bloomberg.com