Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,50

-0,01

-0,02%

Dầu Brent giao ngay

52,65

-0,07

-0,13%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,55

-0,85

-0,52%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

161,87

-0,17

-0,10%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,01

+0,41%

Nguồn: Bloomberg.com