Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,63

+0,20

+0,30%

Dầu Brent giao ngay

72,15

-0,06

-0,08%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

+0,02

+0,71%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,57

+0,06

+0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

211,12

-0,26

-0,12%