Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,43

+0,10

+0,18%

Dầu Brent giao ngay

56,79

+0,13

+0,23%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,15

+0,75

+0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,66

+0,41

+0,25%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,58

+0,01

+0,43%

Nguồn: Bloomberg.com