Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,02

-0,66

-1,07%

Dầu Brent giao ngay

64,85

-0,57

-0,87%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,64

-0,02

-0,86%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,63

-1,10

-0,63%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

192,32

-0,91

-0,47%