Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,24

+0,12

+0,17%

Dầu Brent giao ngay

79,78

0,00

0,00%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,21

-0,04

-1,32%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

191,26

-0,13

-0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

230,13

-0,07

-0,03%