Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,72

+0,89

+1,57%

Dầu Brent giao ngay

63,11

+0,54

+0,86%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

177,40

+0,09

+0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,50

+0,91

+0,47%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,02

0,00

-0,03%

Nguồn: Bloomberg.com