Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,41

-0,22

-0,40%

Dầu Brent giao ngay

63,23

-0,25

-0,39%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,48

+0,03

+0,56%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,00

-1,07

-0,71%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

196,77

-0,25

-0,13%