Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,21

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

50,94

-0,02

-0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,10

+0,58

+0,36%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,35

+0,02

+0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,08

-0,01

-0,39%

Nguồn: Bloomberg.com