Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,27

+0,10

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

69,55

+0,08

+0,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,65

+0,01

+0,49%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,26

+0,04

+0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

200,86

+0,49

+0,24%