Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,62

+0,29

+0,58%

Dầu Brent giao ngay

53,88

+0,27

+0,50%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

165,95

+0,72

+0,44%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

158,90

+0,63

+0,40%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,29

+0,03

+0,95%

Nguồn: Bloomberg.com