Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,50

+0,26

+0,36%

Dầu Brent giao ngay

79,40

+0,18

+0,23%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,82

+0,01

+0,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

225,95

+0,30

+0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

227,54

+0,16

+0,07%