Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,81

+0,06

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

46,34

+0,14

+0,30%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

135,64

+0,14

+0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

137,66

+0,59

+0,43%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,67

-0,02

-0,82%

Nguồn: Bloomberg.com