Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,12

-0,40

-0,82%

Dầu Brent giao ngay

50,30

-0,58

-1,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,82

-1,47

-0,97%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,66

-1,30

-0,86%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,63

+0,05

+1,74%

Nguồn: Bloomberg.com