Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,50

+0,13

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

51,72

+0,06

+0,12%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,08

+0,67

+0,42%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

157,63

+0,51

+0,32%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,01

+0,17%

Nguồn: Bloomberg.com