Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,15

+0,31

+0,47%

Dầu Brent giao ngay

72,85

+0,22

+0,30%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,99

+0,01

+0,23%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,46

+0,67

+0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

212,94

+0,58

+0,27%