Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,83

+0,26

+0,41%

Dầu Brent giao ngay

69,25

+0,22

+0,32%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,25

+0,03

+0,93%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

188,57

+0,56

+0,30%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,51

+0,82

+0,40%